fbpx
Eğitim Bilimleri

Bloom Tam Öğrenme Modeli

Bloom Tam öğrenme modeli, Caroll’un Okulda öğrenme modeli geliştirilerek elde edilen okulda öğrenmeyi temel alan eğitim modelidir.

Bloom tarafından bulunan bu modelde farklı şekilde öğrenme hızlarına sahip olan öğrenciler vardır. Tam öğrenme modelinde kilit kelimelerden birisi farklı öğrenme hızlarına sahip öğrencilerdir. Tam öğrenme modeline göre gerekli ortam ve uygun bir düzen oluşturulursa tüm öğrenciler öğrenebilir. Bu modele göre öğrencilere öğrenmek için gerekli olan zaman ve imkân mutlaka sunulmalıdır.

Bloom Tam Öğrenme Modeli, öğrencilerin öğrenme gücünü arttırmayı hedeflemekte ve daha hızlı bir şekilde öğrenebilmeleri için imkanların yaratılmasını savunmaktadır. Tam öğrenme modeline bağlı olarak daha hızlı düzeyde öğrenen öğrenciler bulunur. Yavaş öğrenen öğrencilere gerekli olan imkan sunulduğu takdirde diğer öğrencilerin yakalamış olduğu düzeyi yakalayabilirler. Bu nedenle bütün öğrencilere gerekli olan öğrenme hizmetlerinin sunulması şarttır. Çünkü her öğrencinin aynı öğrenme hızına sahip olması mümkün değildir.

Bu modele bağlı olarak öğrenme düzeyinde değişikliğin olması için iki değişken bulunur. Bu değişkenlerden ilki öğrencinin davranışlarıdır. İkincisi ise öğrenme hizmetinin kalitesidir. Bu iki değişkende doğrudan öğrenme düzeyine etki eden durumlar arasında bulunur. Bu iki değişken eğitim hayatı boyunca doğru bir şekilde kontrol edilebilirse, öğrenme düzeyinin istenilen düzeye getirilmesi söz konusu bir hale gelmiş olur. Tam öğrenme modelinde özellikle bazı davranışların öğrenmenin hızını arttırdığı ve daha basit bir hale çektiği tespit edilmiştir. Materyallerden yararlanma, aritmetik işlem yapma, düzenli tekrar yapma, yorum yapma gibi çeşitli çalışmalar öğrenme hızını arttırarak alınan bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Bloom öğrenci giriş özelliklerini iki farklı türde incelemeye alınmıştır. Duyuşsal giriş ve bilişsel giriş bu özellikler arasında bulunur.

Öğretim sürecinin başında bu süreç içinde kazandırılacak davranışların öğretildiği boyut bilişsel faktörler olarak ele alınır.

Öğretim süresi boyunca öğrenilen konuya dair öğrencinin ilgi ve motivasyonu ise duyuşsal giriş olarak adlandırılmaktadır.

Tam öğrenme modelinin diğer değişkeni ise öğretim hizmetinin sahip olduğu özelliklerdir. Öğrenme süreci içinde öğrenciye çok fazla görev düşse de, öğretim hizmetinin kalitesi de aynı ölçüde önemli durumlardan biri olarak bilinir.

Bu modele bağlı olarak öğrenme süreci içinde öğretmenler tarafından ipuçları, dönüt gibi geri dönütler sağlanmalıdır. Bu sayede öğretim süresi çok daha basit bir hale çekilerek, öğretimin daha kolay bir hale getirilmesi sağlanmış olur.


Öğrenme hizmetinin kalitesi öğrencinin kısa yoldan motivasyonunun artmasını sağlarken, öğrencinin gizli özelliklerinin de görülmesini kolaylaştırır. Öğrenme sürecinin sonunda tam olarak istenen öğrenme düzeyine ulaşılamamışsa, mutlaka öğrencilere ek zaman tanınmalıdır.

Tam öğrenme modeline göre bütün öğrencilerin eşit düzeyde öğrenmeleri gerekir. Eşit öğrenim düzeyi tamamlanmadığı müddetçe, diğer öğrenme sürecine geçilmemelidir.

Bloom Taksonomisi
Bloom Tam Öğrenme Modeli

Öğretim Hizmetinin Niteliği

Öğretim hizmetinin niteliği tam öğrenme modelinin en önemli kavramlarından biridir. Öğrenmeyi etkileyecek olan dört farklı temel kavramı kapsar. Bilindiği üzere öğrenme ve öğretme sürecine bağlı olarak çeşitli konular bu durumlara doğrudan etki etmektedir. Ancak bu çeşitli faktörlerin öğrenmeye etkisi tek başına oldukça azdır. Bu konuların her birini kontrol altına almayı öğrenmek ve buna bağlı olarak öğrenme düzeyini arttırmaya çalışmak oldukça zor konulardan biridir. Bu nedenle Bloom, öğretme süreci içinde öğrenme düzeyini daha iyi bir hale çekmek için daha az sayıda faktörü gündeme almaya özen göstermiştir. Bu az sayıda faktör üzerinden öğrenme verimliliğini arttırmak daha kolay bir şekilde yapılabilir. Öğretim hizmetinin niteliği konusunda en fazla ön plana çıkan kavramlar ise ipuçları, pekiştirme, dönüt ve katılımdır.

Tam Öğrenme Modelinde İpucu

Tam Öğrenme Modelinde İpucu: Öğrenme süreci içinde öğrencinin tam olarak neyi öğreneceğini ve bunları nasıl öğrenebileceğine dair verilen mesajların tümünü kapsar. Bu mesajlar yazılı olabileceği gibi aynı zamanda sözlü de olabilmektedir. İpuçları öğrenme döneminin içinde öğrencinin başarısına etki edebilmektedir. Ancak tek başına yeterli olmayıp öğrencinin motivasyonuna, gelişim düzeyine de uygun şekilde tasarlanmış olması gerekir.

Tam Öğrenme Modelinde Pekiştirme

Tam Öğrenme Modelinde Pekiştirme: Öğretim hizmetinde yer alan ipuçlarından biride pekiştirmedir. Tekrar edilme sıklığının çeşitli uyarıcılarla birlikte yükseltilmesini ifade eder. Öğrenme sürecinin içinde öğrenciler iyi davranışlar gösterdiği takdirde olumlu davranışları pekiştirilir. Pekiştirme, öğrenme sürecini daha iyi bir hale çekmekte ve sürecin daha kısa olmasını sağlamaktadır. Özellikle küçük yaştaki çocukların derslerindeki başarısına yapılan övgüler “pekiştireç” olarak gösterilebilir. Bu durum öğrencinin başarısını arttırmakta ve daha iyi notlar almasına neden olmaktadır. Pekiştireç verilirken bazı durumlara dikkat edilmesi faydalı olacaktır. Kullanılan pekiştireçlerin tam olarak öğrencinin beklentilerine uygun şekilde seçilmesi gerekir. Pekiştireçler öğrencilerin hedef davranışına bağlı olarak şekillenmelidir. Özellikle içe dönük, çekingen öğrencilere cesaret vermek için bu kavramdan yararlanılabilir. Ancak aynı pekiştireçlerin sürekli olarak tercih edilmesi pekiştireçlerin değerinin azalmasına neden olabilir. Bu nedenle gereğinden fazla kullanılmamasına önem verilmesi gerekir.

Tam Öğrenme Modelinde Katılım:

Tam Öğrenme Modelinde Katılım: Öğretim hizmetinin niteliği konusunda bir diğer önemli kavram ise katılım olmaktadır. Katılım, öğrencinin belirli davranışı kazanabilmesi için kendisine sağlanmış olan ipuçlarına bağlı olarak etkileşime girmesi ve bu etkileşim çabasını kendi isteğiyle sürdürmeye devam etmesidir. Kısaca öğrenci tarafından kendisiyle etkileşime girişilen konulara katılma isteği olarak açıklanabilir. Örnek olarak öğrenci derse soru sorarak, konulara açıklık vererek veya gözlem yaparak katılım sağlayabilir. Katılımı sağlamak için öğretmenlere de çok sayıda görev düşer. Bunların düzenli olarak tekrarlanması halinde öğrencilerin derse katılımı sağlanabilir. Öğrenciye düzenli olarak zamanı geldiği takdirde ipucu, dönüt, veya pekiştireç verilmeye çalışılmalıdır. Öğrenci düzeyine uygun olarak çeşitli soruların sorulması gerekir. Özellikle öğrencilerin ders hakkında cesaretlendirilmesi iyi sonuçlar almalarına neden olabilir. Öğrenme süreci içinde cezaya yer verilmemesi lazımdır. Öğretmen dersin başından sonuna kadar öğrencinin isteklendirilmesini sağlayacak davranışlar içinde bulunmalıdır.

Tam Öğrenme Modelinde Dönüt

Tam Öğrenme Modelinde Dönüt:Öğretim hizmeti niteliğinin kavramlarından biri olan dönüt öğrencilere öğrenme süreçlerinin yanlışlığı veya doğruluğu hakkında bilgi verilmesidir. Dönüt sayesinde öğrenciler ne düzeyde konuya hâkim olduklarını tespit edebilir ve eksikliklerini daha kolay bir şekilde kapatabilirler. Dönüt öğrenme sürecinin en önemli kavramlarından biri olarak kabul edilir. Zira öğrencinin öğrenme sürecine doğrudan etki etmekte ve öğrencilerin öğrenme sürecindeki yanlışlarını kavramasına neden olmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin tam öğrenme modeli sırasında mutlaka geri dönüşler de sağlaması önemli konulardan biridir.

Şu Konu da ilginizi çekebilir : https://www.bilisimhocasi.com/rehberlikte-bireyi-tanima-teknikleri

Tam Öğrenme Modelindeki Etkinlikler

 • 1-Tekrar
 • 2-Öğrenciyle birebir tekrar
 • 3-Küçük öğrenci grubuyla tekrar
 • 4-Yardımcı kitaplarla tekrar
 • 5-Eğitsel oyunlarla tekrar
 • 6-Etütle tekrar
 • 7-Programlı eğitimle tekrar

Tam Öğrenme Modelinde İzlenecek Adımlar

Tam öğrenme modelleri adımları bulunmakta olup, bu adımlara bağlı olarak çeşitli bir plan hazırlanmaktadır.

1-Dersin öncesinde hedefe bağlı olarak ayrıntılı bir analiz ve plan yapılır.

2-Ders başlarken giriş davranışları testinden yararlanarak öğrencilerin tutumları ve ön bilgileri araştırılır. Bu test öğrencilerin eksikliklerinin tespit edilmesini ve öğrenme düzeyini ortaya çıkarmak amacıyla yapılır. Not vermek amacıyla yapılmayıp, sadece öğrencilerin bilgi düzeyi test edilir.

3-Test sonucuna bağlı olarak tespit edilen eksik bilgilerin tamamlanması sağlanır. Buna bağlı olarak olumsuz tutumların iyileştirilmesine yönelik adım atılır.

4-Öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak derse başlanır.

5-İşlenen dersle alakalı olarak izleme testi uygulanır.

6-İzleme testinin sonucuna bağlı olarak öğrenemeyen öğrencilere tamamlayıcı yönde etkinlik uygulanır. Öğrenen öğrencilere ise ek etkinliğin uygulanması söz konusu olur.

7-Tamamlama etkinliğinin sonucuna göre, üniteyi öğrencilerden en az yüzde 70’i öğrenirse ünite bitirilmiş olur.

 • Konuyla ilgili diğer sözcükler:
 • Bloom tam Öğrenme Modeli
 • Bloom Öğrenme Methodları
 • Bloom Taksonomisi
 • Tam Öğrenme Modeli nedir?
 • Bloom tam öğrenme bilişsel giriş davranışları

Konuyla ilgili harici linkler: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496188
https://www.slideshare.net/sercaninan/tam-renme

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu