fbpx
Bilişim Öğretmeni

Bilgisayar Bilimi Kur 1 Ders Kitabı İçeriği ve İndirme Linki

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarında bilgisayar bilimi eğitiminin yaygınlaşması ve genç nesillerin dünyaya daha iyi entegre olarak ülkemizin ekonomik hedeflerini tutturabilmesi için çalışmalarına yönelik olarak Bilgisayar Bilimi Dersi‘ni müfredata ekledi. Söz konusu dersi bilişim teknolojileri öğretmenleri verecek. Bilgisayar kullanımının artık tamamen yaygınlaştığı ve ilkokul çağından itibaren sanal dünyaya adım atıldığı bir çağda; bilgisayar biliminin ders olarak okutulma zorunluluğu doğmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Bilimi Kur 1 kitabı ile genç nesilleri doğru bilgisayar kullanımı konusunda eğitmek için adım atmıştır. Bilgisayar biliminin temeli de programlama diline dayanmaktadır. Bu nedenle kitap genel itibarıyla Python programlama diline odaklanmıştır. Bu yazıda ayrıca Bilgisayar Bilimi Kur 1 Kitabı İndirme bağlantısını bulabileceksiniz.

Bilgisayar Bilimi Kur 1 Kitap İçeriği Nedir?

Bilgisayar Bilimi Kur 1 ders kitabı, toplam iki ana bölüme ayrılan bir içeriğe sahip. İlk bölümde etik, güvenlik ve toplum, problem çözme ve algoritmalar anlatılıyor.

Kitap; öncelikle etik değerlere odaklanarak işe başlıyor. Bunun temel sebebi de özellikle velilerimizin tahmin edebileceği gibi internet dünyasının birçok yanlış kullanımı da içinde barındırması. Bu konuda erken yaşlarda alınacak eğitimlerin önemi tüm dünyada kabul edilmiş bir gerçekliktir.

Bilişim teknolojilerini kullanırken etik değerlere uymanın gerekliliği, söz konusu değerlere uyulmadığı durumlarda nasıl tehlikelerle karşılaşılabileceği ve bilişim teknolojilerini kullanırken sözünü ettiğimiz etik değerlere nasıl uymamız gerektiği konularına değiniliyor.

Bilişim etiğinin konu edildiği ilk kısımın ardından, problem çözme ve algoritma konusuna odaklanılıyor. Globalleşen dünyadaki en önemli alanlardan biri haline gelen programlama; artık genç yaştaki bireylerin dahi kendi başlarına öğrenerek içine adım atabildikleri bir evren haline geldi. Bu durum programlamanın önemini de bizlere gösteriyor. Fakat programlama konusunda başarıya ulaşabilmek için bazı özelliklere ihtiyaç var. Bu özelliklerin başında da problem çözebilme becerisi geliyor.

Bilgi işlemsel düşünme dediğimiz düşünce yapısına erişebilen bireylerin programla konusunda daha başarılı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ders kitabında bu konuda ya özel olarak değinilmiş.Bilgisayar bilimi kur 1 pdf

1.Bölüm: Problem Çözme, Farklı Yaklaşımlar ve Parametre Kullanımı

Problem çözme tekniklerinin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı kitap, devamında farklı problem çözme yaklaşımlarına değiniyor. Problem çözerken gerekecek olan algoritmalar ve akış şemaları, çözüm üretme sürecinde destek alınacak temel araçlar, analiz çizelgesi kullanımı gibi konulara odaklanan bu kısımdan sonra da programlama yapısına odaklanılıyor.

Belirli bir algoritma oluşturulması, bu algoritmanın akış süreci ve kodlara odaklanan bu bölümde yapılandırılmış problemlerin önemi, bağlantı için nasıl modül tasarlanacağı, değişken türleri ve parametrelerin nasıl kullanılacağı gibi meseleler anlatılıyor. Kitabın ilerleyen bölümlerinde; doğrusal mantık yapısı ile çözüm üretme yöntemleri, karar mantık yapısı ile problem çözme yöntemleri ve son olarak döngü yapısı ile problem çözme yöntemlerine odaklanılıyor.

2.Bölüm: Python Odaklı Programlama Anlatımı

Bilgisayar Bilimi Kur 1 dersi kitabının ikinci bölümünde ise Python ile programlamanın temelleri işleniyor. Bölüm; yazılım geliştirme süreci ile ilgili detaylı ve kapsamlı bir bilgi verme süreciyle başlıyor. Bilgisayar programının ne olduğu ne işe yaradığından yazılımın tanımına uzanan bir başlangıç yapılıyor.

En basit yazılım örnekleri verilerek başlanan anlatı, şemalarla desteklenerek kapsamlı bir biçimde öğrencilere aktarılıyor. Ardından  yazılım geliştirmede gerekli olan araçlar ve python dilinde program geliştirme ortamları inceleniyor. Python programlama dilini kullanarak Nodemcu için yazılım geliştirebilirsiniz.

Python’a Giriş

İkinci bölümün ilerleyen aşamalarında, Python yazılım diline giriş yapılıyor. Programlama için zorunlu olan unsurlardan biri olan programlama dilleri, genç yaşta öğrenildiğinde çok daha iyi bir yazılımcı yetiştirme süreci başlatılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı da bu geçeği görerek Python programlama dilini öğrencilere ayrıntılı bir şekilde anlatarak, öğrencilerin yazılım konusunda çok daha donanımlı bireyler olmasını amaçlıyor.

Python programlama dilindeki değerler ve değişken konusu ele alınarak, öğrencilere söz konusu dilin ayrıntıları verilmeye başlanıyor. Değerler ve değişkenler konusu ele alındıktan sonra, öğrenciler bilgisayar ortamında Python diliyle ilk cümlelerini yazabilir hale gelecek. Bu konunun ardından da ifadeler ve aritmetik işlemler konusu ele alınıyor.

Python programlama dilinde kullanılan ifadelerin ve aritmetik işlemlerin bilgisine sahip olunacağı bu konuda ayrıca operatör, işlem önceliği ve birleşim türleri alt başlıklarında da öğrencilerin bilgi sahibi olması sağlanacak. Konunun son aşamasında da Python dilinde yazılım aşamasında karşılaşılabilecek hatalara dair bilgiler veriliyor. Bu konu işlendikten sonra öğrenciler; Fahrenhayt derecesiyle verilen bir sıcaklık ölçüsünü Celcius derecesindeki değerine dönüştürebilecek bir seviyeye gelecekler. Dönüştürme yapabilme aşamasından sonra öğrencilerin edineceği bilgi; koşullu ifadeler konu başlığıyla inceleniyor. Bu konuda “if” ve “else” kalıpları kullanılarak koşul içeren hesaplamaların gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Koşullu durumların incelenmesinin ardından ele alınan konu ise: Döngüler konusu ele alınıyor.

Pyhton Programlama Dlil ve Döngüler

Kod bloklarının tekrarı esasına dayanan döngü işlemlerinin yapısının anlatıldığı bu bölümde ayrıca döngü yapılarıyla kontrol yapılarını birlikte kullanma biçimi de işlenerek, öğrencilerin artık yavaş yavaş daha karmaşık hesaplamalar yapabilmesi sağlanacak.

Hem döngü yapılarını kurma hem de bu yapılardan çıkmanın işlendiği bu konunun ardından fonksiyonlar konusuna geçiliyor. Kitabın bu kısmından itibaren yazılım işlemleri sırasında artık fonksiyonların devreye sokulmaya başlanacağını görüyoruz. Fonksiyonları niçin kullanmamız gerektiği ile başlayacak olan konu, ileriki sayfalarda standart fonksiyonların kullanılmasının öğretilmesi ile devam ediyor. Ardından konu fonksiyonların türlerine bağlanıyor.

Fonksiyonlarla ilgili temel bilgilerin verilmesinin ardından fonksiyon yazma konusuna geçiliyor. Fonksiyonların çalışma mantığının verildiği bir girizgahın ardından, ilk fonksiyon yazma bilgilerine geçiliyor. Söz konusu bilgilerin ışığında; fonksiyon tanımlama ve çağırma gibi işlemler, fonksiyonlara değer gönderme ve fonksiyonları dönüştürme gibi süreçler anlatılıyor. Bu konunun ardından fonksiyonlar 2 adlı konuya geçiliyor. Kitabın bu bölümünde; fonksiyonlarda kullanılan yerel ve global değişkenlere odaklanılıyor. Sözünü ettiğimiz değişkenlerin ne olduğu, ne işe yaradıkları ve nasıl kullanıldıklarına dair bilgilerin verilmesinin ardından fonksiyonların tekrarlı kullanımlarına dair bilgi verilme sürecine geçiliyor.

Kitabın son kısımlarına doğru nesneler konusuna geçiliyor. Pyton programlama dilinde kullanılan nesnelerin anlatıldığı bu konuda; nesnelerin ne olduğu hakkında bilgiler veriliyor. Verilen bilgilerin ardından nesne kullanarak program yazma işlemi öğrencilere öğretiliyor. Dizi nesnelerini kullanmayı, dosya nesneleri ile dosyalarda bulunan veriler üzerinde işlemler yapabilmeyi öğrenen öğrenciler son olarak grafik nesneleri kullanarak da program yazmayı öğreniyorlar.

Son Kısım: Listeler ve Değişkenler

Bilgisayar Bilimi Kur 1 ders kitabının son kısmında listeler konusu ele alınıyor. Bu konu; kitabın bu kısmına kadar kullanılan değişkenlere yeni bir boyut kazandırıyor. Bu kısma kadar her değişkende bir adet değer temsil edilirken, listeler konunda; birden fazla değerin bir değişken ile nasıl temsil edilebileceğine odaklanılıyor. Söz konusu listelerin kullanım amaçlarına odaklanarak başlayan konu, listeleri içeren programların gösterilmesiyle devam ediyor. Bunun ardından öğrencilere listeler üzerinde işlem yapabilme süreci öğretiliyor. Liste oluşturma işlemi anlaşıldıktan sonra listeleri ve fonksiyonları bir arada kullanabilmeye imkan veren programlar konu ediliyor.

Listeler konusunun ayrıntılarıyla ele alındığı bu bölümde, listelerin nasıl dilimleneceği de anlatılıyor. Ayrıca listelere değer atama ve eşitleme, çok boyutlu listeler gibi alt başlıklar da ele alınarak, konunun öğrencilere tüm ayrıntılarıyla anlatılması hedefleniyor. Çok boyutlu diziler kullanılarak matrix’ler oluşturma işlemi örneklerle öğrenciye verildikten sonra bazı sembollere dair bilgiler veriliyor. Liste oluşturma tekniklerinin özetinin verilerek tüm konuların noktalandığı Bilgisayar Bilimi Kur 1 ders kitabı; son olarak öğrencilere yardımcı olması amacıyla programlama alanına özgü teknik tabirlerin yer aldığı, basit ve anlaşılabilir sözlük ile sona eriyor.

Bilgisayar Bilimi Kur 1 Kitabı indir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu